Kasutame oma teenustes küpsiseid. Meie teenuseid kasutades nõustute küpsiste kasutamise ja veebisaidi kasutustingimustega.

Mõttekad kindlustuslahendused!

Meie teenused

Põuakindlustus

Põud on viimastel aastatel põhjustanud põllumeestele märkimisväärset saagikuse vähenemist.  Alates 2022 aastast on Eestis saadaval ainulaadne põuakindlustus, mis hüvitab saagi vähenemise põuast mõjutatud piirkondades. Pakume põuakindlustust koostöös VanderSatiga, kes on satelliitmõõtmiste liider Euroopas. Mõõtmised tehakse satelliitide abil; mulla niiskuse indeksi (SMI) muutusi saab jälgida meie veebisaidil.

Rohkem infot »

Saagikindlustus

Kindlusta saak rahe, vihma, tormi, talvekahju ja tulekahju või varguse vastu. Leiame sobivaima lahenduse just Sinu ettevõtte jaoks.

Rohkem infot »

Kariloomade kindlustus

Pakume loomade kindlustamist eri suuruses ja erineva profiiliga põllumajandusettevõtetele. Leiame sobivaima lahenduse just Sinule ettevõtte jaoks.

Rohkem infot »

Eritehnika kindlustamine

Kanname hoolt Sinu ettevõtte tehnopargi kindlustamise eest. Leiame soodsama lahenduse liisitud põllutöömasinate ja muu eritehnika kindlustamiseks.

Rohkem infot »

Kinnisvara kindlustamine

Oleme eksperdid igat liiki kinnisvara kindlustamises. Pakume parima lahenduse eluhoonete, põllumajandus - ja tootmishoonete ning seadmete kindlustamisel.

Rohkem infot »

Satelliitmõõtmistel tuginev põuakindlustus

Põud on üks suurimatest põllumajandustootjate probleemidest kogu maailmas, sest vee puuduse tõttu võib kultuurtaimede saak oluliselt väheneda või koguni puududa. Põud on tavaliselt pikk sademeteta periood, mida iseloomustab kõrge õhutemperatuur ja madal õhuniiskus, mis vähendab taimedele kättesaadavat vee kogust mullas. Väheneb kulutuurtaimedele juurte kaudu kättesaadava vee hulk ning transpiratsiooniks kasutatav vee kogus ületab veehulga, mida taim saab mullast. Põua ja kuumuse mõjul langetavad kultuurtaimed osa lehti ja püüavad säilitada võimalikult palju toitaineid seemnete ja viljade jaoks. 

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon leiab, et mulla niiskus on oluline muutuja, mida peame jälgima. See omab otsustavat tähtsust ökoloogias, meteoroloogias, hüdroloogias ja muidugi põllumajanduses. 

Põud tekitab igal aastal põllumajandussektorile tohutult suurt kahju – aastal 2019 oli see terves maailmas kokku 22 miljardit USA dollarit. Põua tekitatud kahju on aga võimalik vältida. 

Miks on kasulikum määrata mulla niiskust kui mõõta sademeid? 

Pinnase seisundi jälgimiseks on olemas meteoroloogiajaamadest pärit sademete andmed, kuid sel moel saab teada ainult taimele kaudselt kättesaadava vee näitaja. Lisaks ei võeta sademeid käsitlevates andmetes arvesse muid olulisi loodusprotsesse nagu aurustumine, vee äravool ja põhjavee tähtsus. Mulla niiskus on kõigi nende tegurite ühine näitaja, see on vesi, mis on taimele tõesti kättesaadav. Kuna põllukultuurid saavad vajaliku vee peamiselt mullast, on selge, et mulla niiskus on tähtsaim saagikust määrav tegur. 

Samuti tuleb arvestada, et meteoroloogiajaamade mõõtmised hõlmavad liiga suurt pindala. Tavaliselt asuvad jaamad üle 20 km, mõni isegi 50 km kaugusel üksteisest ning sademeid on mõnes kohas rohkem, teises vähem, seega ei ole võimalik saada täpset informatsiooni konkreetse hektari või maatüki kohta. 

Kuidas oleks, kui satelliittehnoloogia võimaldaks määrata mulla niiskust igal pool maailmas ja andmed oleksid piisavalt üksikasjalikud? 

Detailsed andmed mulla niiskuse kohta 

Mulla niiskust suurtel aladel saab kõige täpsemalt määrata satelliitmõõtmiste abil ning need saadakse NASA, ESA ja JAXA satelliitide andmeid kombineerides. Mitme satelliidi andmete kombineerimine võimaldab kindlaks teha mulla niiskuse üksikasjalikud muutused. Satelliidid võimaldavad antud parameetrit mõõta suure täpsusega 100×100 meetrit ehk hektari suurusel alal ja 20 cm sügavusel, näidates täpselt mulla niiskust asjaomasel hektaril.  

Mulla struktuuril on oluline roll niiskuse säilitamisel. Liivases mullas on veeläbilaskvus suurem kui savises ja kõrge orgaaniliste ainete sisaldusega mullas. Sademete hulga abil saadakse andmed suurema ala kohta, mõõtes mulla niiskust konkreetsel hektaril satelliidi abil on aga võimalik saada andmeid just selle konkreetse hektari kohta. 

Antud võimaluse aluseks on aastakümnete pikkune kogemus töös passiivse mikrolainetehnoloogiaga. Kusjuures mikrolaineandurite üheks peamiseks eeliseks on see, et pilved ei häiri mõõtmiste tegemist, seetõttu on andmed alati kättesaadavad ja kajastavad olukorda peaaegu reaalajas. Infot mulla niiskuse kohta erinevatelt satelliitidelt kogutakse juba 19 aastat. 

Vähendame põua mõju põllumajandustootjatele  

EURORISK AGRO on esimene kindlustuslahendus Baltikumis, mis pakub satelliitmõõtmistel tuginevat põuakindlustust. Antud toode on võimaldanud Läti põllumajandustootjatele saada kindlustushüvitist summas üle 3,7 miljoni euro. 

Põuakindlustuseks kasutatakse eelmise 20 päeva mulla niiskuse keskmist näitajat. Mõõtmised tehakse 20 cm sügavusel, kasutades erinevaid mõõtmisperioode tali- ja suvekultuuride puhul. 

Mulla niiskuse defitsiiti või ülejääki mõõdetakse, võttes aluseks eelmise kaheksa aasta keskmise tulemuse ja jooksva aasta tulemuse vahe. Niiskusdefitsiit määratakse valdade piires. Kindlustushüvitis sõltub mulla niiskusdefitsiidi tasemest ja neid on kolm: mõõdukas, raske ja äärmuslik põud. Põua mõõtmiste tulemusi saab jälgida meie kodulehel agro.eurorisk.ee – põuakindlustus.

Põuakindlustus on lihtne, arusaadav ja kontrollitav toode. Põua mõju vähendamine on tark saagi kaitse. Teadmised veest ja pinnase niiskusest on praegu olulisemad kui kunagi varem. Kvaliteetsete ja täpsete andmete kasutamine enda kasuks võimaldab teha õigeid otsuseid, võtta tõhusaid meetmeid ja koguda saaki.  

Kui soovite oma põldudel põua mõju vähendada – me aitame teil välja töötada targema saagikindlustuse. 

Toimub töötlemine...

Agro kalkulaator

Maksumuse arvutamiseks märkige palun põllukultuurid

* Saagikus t/ha* planeeritud müügihind EUR

Lähiajal võtab Teiega ühendust meie spetsialist ning me saadame märgitud e-posti aadressile individuaalse kindlustuspakkumise. Peatse suhtlemiseni!

Teie EURORISK AGRO

Kontaktid

Kontakti
+372 5100781
Aiandi tee 21a, Viimsi, Viimsi vald, Harjumaa 74001
agro@eurorisk.ee