Kasutame oma teenustes küpsiseid. Meie teenuseid kasutades nõustute küpsiste kasutamise ja veebisaidi kasutustingimustega.

Mõttekad kindlustuslahendused!

Meie teenused

Põuakindlustus

Põud on viimastel aastatel põhjustanud põllumeestele märkimisväärset saagikuse vähenemist.  Alates 2022 aastast on Eestis saadaval ainulaadne põuakindlustus, mis hüvitab saagi vähenemise põuast mõjutatud piirkondades. Pakume põuakindlustust koostöös VanderSatiga, kes on satelliitmõõtmiste liider Euroopas. Mõõtmised tehakse satelliitide abil; mulla niiskuse indeksi (SMI) muutusi saab jälgida meie veebisaidil.

Rohkem infot »

Saagikindlustus

Kindlusta saak rahe, vihma, tormi, talvekahju ja tulekahju või varguse vastu. Leiame sobivaima lahenduse just Sinu ettevõtte jaoks.

Rohkem infot »

Kariloomade kindlustus

Pakume loomade kindlustamist eri suuruses ja erineva profiiliga põllumajandusettevõtetele. Leiame sobivaima lahenduse just Sinule ettevõtte jaoks.

Rohkem infot »

Eritehnika kindlustamine

Kanname hoolt Sinu ettevõtte tehnopargi kindlustamise eest. Leiame soodsama lahenduse liisitud põllutöömasinate ja muu eritehnika kindlustamiseks.

Rohkem infot »

Kinnisvara kindlustamine

Oleme eksperdid igat liiki kinnisvara kindlustamises. Pakume parima lahenduse eluhoonete, põllumajandus - ja tootmishoonete ning seadmete kindlustamisel.

Rohkem infot »

Kuidas kujuneb saagikindlustuse hind?

Saagikindlustus võib tunduda keeruline ja arusaamatu, kuid me tahame teha selle teile kättesaadavaks ja arusaadavaks. Vaatame saagikindlustust numbrites ja selgitame, millest koosnevad kindlustuskulud ning kuidas arvutatakse hüvitist.
Kindlustame põllumeeste tali- ja suvivilja. Iga kultuuri puhul määratakse hektari väärtus (saak t/ha X põllukultuuri hind EUR/t). See tähendab, et kindlustatakse selle saagi väärtus, mis võib kasvada ja mida põllupidaja plaanib igalt hektarilt saada. Kahjude korral arvestatakse hüvitis ka hektari väärtusest, st kui suurt kahju on eri looduslikud ohud – rahe, vihm, torm, lamandumine, põud – igal hektaril tekitanud.
Selleks, et kindlustustoode vastaks EL-i kriteeriumitele, et oleks võimalik saada PRIA toetust kuni 70% kindlustusmaksest, määratakse mittehüvitatava kahju piirmääraks 20% igast põllupinnast. Põuakindlustuse puhul näeb toode juba ette, et hüvitatakse siis, kui kahjud on 20% või suuremad.

Näide 100 ha suuruse ettevõtte kohta.

Kui palju umbes maksab kindlustus rahe, vihma, tormi ja põua vastu?

Rapsi saagikus 3,3 t/ha, saagi hind 363 EUR/t, umbkaudne kindlustussumma (hektari väärtus) on 1 200 EUR.  Makse ühe hektari kohta oleks umbes 60 EUR. 
Talinisu saagikus 6 t/ha, saagi hind 166 EUR/t, umbkaudne kindlustussumma on 1 000 EUR. Makse ühe hektari kohta oleks umbes 40 EUR. 
Kui ettevõttel on 25 ha rapsi ja 75 ha talinisu, oleks makse suurus 4 500 EUR. PRIA hüvitab kindlustusmaksest 70% ulatuses EL-i vahenditest.  Pärast toetuse saamist tuleks maksta 1350 EUR, st keskmiselt oleks makse 1 ha kohta 13,50 EUR

PRIA toetuse puhul on põllupidaja kindlustuskulud ca 1–2% põllukultuuri kasvatamiseks vajalikest kuludest (seeme, mineraalväetised, masinad, taimekaitsevahendid, tööjõud jne).
Kui kindlustatakse ainult põuarisk, oleks makse 3,3% põllu hektari väärtusest, pärast toetuse saamist (70%) aga 0,99% ettevõtte hektari koguväärtusest.  Hüvitis põua korral jääb kõigil külvipindadel vahemikku 2,5–18% saagi koguväärtusest.

Milline on hüvitis kindlustusriskide puhul?

Nii talviste kui ka suviste riskide realiseerumisel võivad kahjud olla nii osalised kui ka täielikud. Meie spetsialistid aitavad teil välja arvutada iga kahju hüvitamise näite. 
Et teada saada, kui palju saagikindlustus teile maksma läheb, arvutage see siin:  Poga: AGRO KALKULAATOR (https://agro.eurorisk.ee/#agro-calculator)
Või võtke ühendust meie spetsialistidega, kes töötavad välja ja koostavad teie ettevõttele ja vajadustele vastava pakkumise.

Toimub töötlemine...

Agro kalkulaator

Maksumuse arvutamiseks märkige palun põllukultuurid

* Saagikus t/ha* planeeritud müügihind EUR

Lähiajal võtab Teiega ühendust meie spetsialist ning me saadame märgitud e-posti aadressile individuaalse kindlustuspakkumise. Peatse suhtlemiseni!

Teie EURORISK AGRO

Kontaktid

Kontakti
+372 5100781
Aiandi tee 21a, Viimsi, Viimsi vald, Harjumaa 74001
agro@eurorisk.ee